AT1 Sähköinen ylioppilaskoe (20223 v1)

Tämän kokeen avulla harjoittelet samalla sähköisen yo-kokeen ympäristön käyttöä. Mikäli jokin tehtävä tuntuu teknisesti hankalalta, kannattaa katsoa Abitin ohjeista vinkkejä.

Osa 1: DigabiOs

1. Pikanäppäinkomennot 1 p.

Avaa koeympäristön ohjeet ja liitä vastaukseen kuvankaappaus pikanäppäinkomennoista (Kopioi, Liitä, Leikkaa, Valitse kaikki, Palaute ja Tee uudelleen).
 

2. Kaksi ikkunaa rinnakkain 2 p.

Laita kaksi ikkunaa rinnakkain siten, että toisessa on auki tämä ikkuna ja toisessa ohjelmointia käsittelevä aineisto. Tallenna vastaus kuvankaappauksena.

Aineisto

  1. Ohjelmointi
 

3. Herman Hollertin keksintö 1 p.

Paljonko väestönlaskentavirasto säästi rahaa Herman Hollertin keksinnön ansiosta? Hyödynnä vastauksessasi aineistoa ohjelmointi.
 

4. Paikalta poistuminen 1 p.

Kun poistut paikaltasi, sinun on laitettava ruutu "pimeäksi", jolloin siinä näkyy ainostaan YTL:n logo. Ota kuvankaappaus painikkeesta, jonka avulla pimennät ruudun ja tallenna kuva vastauskenttään.
 

5. Näytön tarkkuus 1 p.

Ota kuvankaappaus näytön tarkkuudesta. Kyseessä on etäabittikonen näytön tarkkuus, ei oman koneesi näytön tarkkuus. Huom.! Voit samalla säätää näytön tarkkuuden itsellesi sopivaksi.
 

6. Monivalintatehtävä 6 p.

Valitse oikea vaihtoehto.

6.1 Sähköisessä ylioppilaskokeessa saa käyttää langatonta hiirtä. 1 p.

6.2 Sähköisessä ylioppilaskokeessa saa käyttää langattomia kuulokkeita. 1 p.

6.3 LibreOffice Writerilla kirjoitetut vastaukset tallentuvat automaattisesti koetilan palvelimelle. 1 p.

6.4 Kaikki vastauslaatikoihin kirjoitetut vastaukset pitää tallentaa “Tallenna”-painikkeella. 1 p.

6.5 Vastauslaatikoihin kirjoitetut vastaukset tallentuvat koetilan palvelimelle. 1 p.

6.6 Sähköisessä yo-kokeessa kaikki vastauslaatikoihin kirjoitetut tekstit näkyvät valvojan koneen näytöllä. 1 p.

Osa 2: Piirtäminen

7. Vuokaavio 5 p.

Piirrä vuokaavio seuraavan algoritmin mukaisesti. Ota vuokaaviosta kuvankaappaus ja liitä se vastaukseesi. Ohjeet vuokaavion tekemiseen löydät aineistosta ohjelmointia.pdf.

1. Katso ulos ikkunasta.
2. Sataako?
3. Jos sataa, pysy kotona.
4. Jos ei sada, mene ulos.
 

8. Podsoli 6 p.

Tee LibreOffice Draw -ohjelmalla samanlainen piirros kuin aineiston kuvassa, mutta kirjoita tekstit kuvan sisälle kuhunkin kerrokseen.

 

Osa 3: Taulukkolaskenta

9. Raittiiden osuudet 6 p.

Laadi taulukon raittius.ods tietojen avulla raittiiden osuuksissa tapahtunutta muutosta kuvaava viivadiagrammi ja liitä vastaukseen kuvankaappaus laatimastasi kuviosta.
 

10. Menetetyt elinvuodet 6 p.

Aineistossa elin on tietoa menetettyjen elinvuosien määrästä maakunnittain. Piirrä tilastoaineiston pohjalta kuvio, jossa esität käyrien avulla Kainuun ja Ahvenanmaan maakuntien asukkaiden menetetyt elinvuodet sukupuolittain vuosina 1990–2013.
 

11. Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 p.

Taulukossa on esitetty uusiutuvien energialähteiden käyttöä Suomessa vuosina 1970–2019. Laadi taulukon perusteella yksi viivadiagrammi, jossa esität kaikki annetut energiamuodot omina viivoinaan.
 

Osa 4: Ääni ja video

12. Kokelaan kone 2 p.

Kuuntele äänite vaatimukset.mp3 ja vastaa sen jälkeen kysymykseen. Millaisia vaatimuksia sähköinen yo-koe asettaa kokelaan koneelle?
 

13. Data, informaatio ja tieto 2 p.

Mitä eroaon datalla, informaatiolla ja tiedolla? Hyödynnä vastauksessasi liiteenä olevaa videota data.mp4.
 

Kokeen tehtävät loppuvat tähän.

Tarkastelun jälkeen voit vielä palata muokkaamaan vastauksia, tai päättää kokeen.

Kuvakaappaukset

Tee kuva haluamallasi ohjelmalla. Napsauta yläpalkista kuvakaappauskuvaketta ja rajaa haluamasi kuva-alue näytöltä. CTRL-V liittää kuvan vastauskenttään kursorin kohdalle. Voit vaihtaa kuvan paikkaa raahaamalla tai leikkaamalla kuvan komennolla CTRL-X ja liittämällä sen komennolla CTRL-V haluamaasi paikkaan.

Kaavat

Kaava lisätään komennolla CTRL-E
Pikakomennot kaavassa:

Jakoviiva/
Kertomerkki*
Yläindeksi^
Alaindeksi_
Lisää kaava seuraavalle riville
Sulje kaavaesc